Nová budova na Veveří

Roku 1907 započala výstavba nové reprezentační budovy na bývalém pozemku Augustiniánů v pokračování Veveří ulice na tzv. „Krásné vyhlídce“. Ke slavnostnímu otevření budovy (či spíše tří propojených budov) došlo 25.6.1911. Již v okamžiku otevření nová budova nestačila kapacitně, neboť nebyl postaven chemický pavilon. S jeho stavbou na Žižkově ulici se započalo až v roce 1914, ale dostavěn byl teprve po skončení 1. světové války.

zpět na hlavní stránku Veveří 95, výstavba nového areálu – rok 1908, vydal arch. Eduard Kneř Veveří 95, vydaná 1910, prošlá poštou 24.11.1910 Veveří 95, kolem roku 1910, prošlá poštou 1913 Veveří 95, kolem roku 1910 Veveří 95, prošlá poštou 1916, ve prospěch spolku „Hlávka“ Veveří 95, mezi lety 1910 a 1914 Veveří 95, prošlá poštou 1913 Veveří 95, mezi lety 1910 a 1914 Veveří 95, sochařská výzdoba průčelí – stavitel Veveří 95, sochařská výzdoba průčelí – strojař Veveří 95, mezi lety 1910 a 1914 Veveří 95, mezi lety 1910 a 1914 Veveří 95, kolem roku 1910-14, vydána až 1919 podle starší předlohy Veveří 95, 1914 Veveří 95, stav kolem roku 1910-14, vydána 1917 Veveří 95, kolem roku 1914, vydána až 1922 podle starší předlohy Veveří 95, stav před rokem 1914, vydána 1919, prošlá poštou1923 Veveří 95, vydána roku 1916, prošlá poštou až 1919 Veveří ulice směrem k Tivoli a české technice, 1916 Veveří ulice směrem k české technice


© 2008 Petr Cikrle, kontakt: cikrle.p@fce.vutbr.cz