Období 1. republiky

Po vzniku samostatné Československé republiky došlo k rozmachu českého vysokého školství v Brně. Byla založena Masarykova universita, Vysoká škola zemědělská a Vysoká škola zvěrolékařská. Část profesorského sboru odešla z techniky právě na tyto školy. Česká technika se úspěšně rozvíjela.

zpět na hlavní stránku Návštěva prezidenta Masaryka v Brně v roce 1919, před budovou české techniky Zrcadlově obrácený snímek z 20. let Pozůstatek vojenských baráků - 20. léta Pohled na techniku z kopce nad stadionem Za Lužánkami, 20. léta Veveří 95, 20. léta, prošlá poštou 1925 Veveří 95, 20. léta, prošlá poštou 1923 Veveří 95, 20. léta, prošlá poštou 1925 Veveří 95, prošlá poštou 1942 Veveří 95, 30. léta, prošlá poštou 1934 Veveří 95, vydána 1927, prošlá poštou 1931 Veveří 95, 20. léta Veveří 95, 20. léta, dláždění ulice Veveří 95, 30. léta Veveří 95, prošlá poštou 1930 Složená pohlednice – významné brněnské školy, prošlá poštou 1935 Složená pohlednice – významné brněnské budovy, prošlá poštou 1933 Složená pohlednice – významné brněnské budovy, prošlá poštou 1934 Složená pohlednice – významné brněnské budovy, prošlá poštou 1935


© 2008 Petr Cikrle, kontakt: cikrle.p@fce.vutbr.cz