První vlastní budova – Falkensteinerova 7

Postupně byly pronajímány další budovy. Již koncem roku 1901 se škola stala vlastníkem domu č. 7 ve Falkensteinerově (Gorkého) ulici, který se spolu se sousedním domem č. 9 až do vystavění nové budovy na Veveří stal jejím ústředním sídlem.

zpět na hlavní stránku Falkensteinerova (Gorkého) ulice s budovami české techniky – pohled od Veveří ul., 1909 Falkensteinerova ulice s budovami české techniky – pohled od Obilního trhu, 1901 Falkensteinerova 7, první vlastní budova české techniky a rovněž rektorát do postavení nových budov na Veveří ulici. Prošlá poštou 1907


© 2008 Petr Cikrle, kontakt: cikrle.p@fce.vutbr.cz